Dades  

SOCIO-ECONÒMIQUES

ESPANYA

 

             

       Preguntes freqüents (quan es parla de política)

 

     sobre dades de la socio-economia espanyola

 

 

Propòsit

Ocupació  & Atur

Pensions, Pensionistes,... Els Comptes Públics

"i la crisi...?"

  

 

 

 

 

 

 

 

Documents  per a llegir més

 Sobre Ocupació (qualitat de)


 Sobre Pensions (viabilitat)


 


 


 

 

 

Aquesta pàgina està adreçada al públic en general, no especialment als professionals de l'economia o de les estadístiques sobre temes socials. Pretén simplement oferir informació -dades- sobre la situació pel que fa a  qüestions econòmiques i socials clau -com l'atur, les pensions, l'endeutament, etc., sobre les quals  els ciutadans sovint sentim -de polítics i comentaristes- afirmacions sorprenentment contraposades.

 

 

Sobre Ocupació / Atur  

◊  En quant ha variat el nivell d’Ocupació (número d’ Ocupats) durant la legislatura (del PP) Dec-2011 a Nov-2015 (...)?

◊  En quant ha variat el número d’Aturats durant la legislatura (del PP) Dec-2011 a Nov-2015/(...)?

◊ Com pot ser que -segons l'Enquesta de Població Activa- disminueixi el nombre de persones ocupades i al mateix temps el nombre d’aturats també disminueixi –en lloc del contrari, con semblaria lògic?

◊  Quants llocs de treball s’han creat durant la legislatura (del PP) Dec-2011 a Nov-2015?

◊  En l’estadística de total de persones Ocupades, dos persones amb contracte de mitja jornada compten com a una  

◊  El problema de la precarietat laboral: En quant ha variat durant els darrers anys la proporció de

... persones amb contractes temporals ?

... persones amb contractació temporal-precària  –de pocs mesos, unes setmanes, uns dies ?

... persones amb contractació a temps parcial ?

Sobre Pensions, Pensionistes, ...  

◊  Quants Pensionistes n’hi han, en comparació al número de persones Ocupades?

 ◊  En quant augmenta el número de Pensionistes cada any?

 ◊  Pensions; quin desfasament anual hi ha hagut entre el que s’ha recaptat –via cotitzacions a la Seguretat Social- i el que s’ha pagat? (darreres dues legislatures: 2008-20015)

◊  Com ha anat variant el fons de reserva del sistema de pensions?

 

Sobre Els comptes públics   

◊  Com ha variat l’endeutament public al llarg de les dues darreres legislatures (Abr/2008-Nov/2011; PSOE),  (Des/2011-Nov/2015; PP)

◊  Les finances públiques (Ingressos fiscals – Despeses), quan han tingut dèficit i quan superàvit?  -al llarg de les dues darreres legislatures (Abr/2008-Nov/2011; PSOE),  (Des/2011-Nov/2015; PP).

◊  Quines han estat les retallades de despesa pública des del començament dels efectes de la crisi (mitjans 2008)?

◊  Quina part de la recaptació total d’Impostos es Estatal, quina és Autonòmica i quina Municipal?

◊  Quina part de la despesa pública total es Estatal, quina és Autonòmica i quina Municipal?

 

 

 

 

   Lloc web cedit i mantingut per  ©  EsE,sl - 2015    -    Referencia legal, B65268450 - Correspondència: jverges_cer@economistes.com