projecte

ECONOGUIA

 

  

                   

           Preguntes freqüents  (quan es parla de política)

 

         sobre dades de la socio-economia espanyola

 

 

Inici

Ocupació  & Atur

Pensions, Pensionistes,... Els Comptes Públics

"i la crisi...?"

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonts de las dades

 

 

Documents  per a llegir més

 sobre Ocupació (qualitat de)


 sobre Pensions (viabilitat)


 


 

 

 

 

 

Fonts de les dades

 

 

Les dades aquí facilitades procedeixen d'estadístiques publicades per organismes oficials -si no s'especifica un altra font més concreta. Bàsicament aquestes fonts són: 

 

Sobre Ocupació i Atur, segons la EPA:

Institut Nacional d'Estadística / '05 Prensa / Encuesta de Población Activa'

http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm

 

Sobre Afiliacions a la Seguretat Social:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social – Seguridad Social – Estadísticas, Presupuestos y Estudios / Estadísticas / Afiliación y Alta de Trabajadores/ Afiliaciones en alta laboral/

   http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/index.htm

 

Informació específica per mesos 

 http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/index.htm ;

 

alternativa: “Serie Afiliados Medios por Regímenes 2001-Noviembre 2015”  -  http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/SeriesAfiliacion/SerieAfMediaReg/index.htm

 

Sobre 'Paro registrado':

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Servicio Público de Empleo – Estadísticas/ Resúmen estadística mensual/ Paro registrado, datos nacionales/ “Paro registrado por sectores, sexo y edad (2006-2016)”; http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/paro/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Lloc web cedit i mantingut per  ©  EsE,sl - 2015    -    Referencia legal, B65268450 - Correspondència: jverges_cer@economistes.com