Dades  

SOCIO-ECONÒMIQUES

 

ESPANYA

  

                   

  

       Preguntes freqüents (quan es parla de política)

 

     sobre dades de la socio-economia espanyola

 

 

Propòsit     -     Inici

Ocupació  & Atur

Pensions, Pensionistes,... Els Comptes Públics

La Crisi 2008 - .....?

 

     

 

 

 

 

 

 

Documents  per a llegir més

 Sobre Ocupació (qualitat de) 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta pàgina està adreçada al públic en general, no especialment als professionals de l'economia o de les estadístiques sobre temes socials. Pretén simplement oferir informació -dades- sobre qüestions econòmiques i socials clau, i clarificar el seu significat. Està dedicada a qüestions centrals en el discurs polític -com l'atur, les pensions, l'endeutament, etc., sobre les quals  els ciutadans sovint sentim -de polítics i comentaristes- afirmacions sorprenentment contraposades.

 

 R  E  S  P  O  S  T  E  S

 

 

Sobre  Ocupació  /  Atur

ocupació  

□ En quant ha variat el nivell d’Ocupació (número d’ Ocupats) durant la legislatura (del PP) Dec-2011 a Nov-2015 (+)?

Es publiquen dos tipus d’informació al respecte: El nombre d’afiliats a la Seguretat Social (o, el que és igual, els contractes laborals en vigor), i l’estimació del nombre de persones ocupades que es fa en l’Enquesta de Població Activa. En el primer cas, les dades provenen i són publicades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mensualment. I en el segon cas (EPA), per l’Instituto Nacional de Estadística, trimestralment.

Segons el número d’Afiliats-a-la-Seguretat-Social:

                               Novembre 2011      = 17.204.030  persones

                               Novembre 2015      = 17.223.086        “

                               s’ha incrementat  de       +19.056        “           (equival  a:      + 0,1%)

                               Març 2016 (31)       = 17.263.972        “

Segons les xifres d’Ocupació estimades en l’Enquesta de Població Activa

                               3er. Trimestre 2011 = 18.484,500  persones

                               3er. Trimestre 2015 = 18.048,700       “         

                               s’ha reduït de                   - 435.800        “          (equival  a:      – 2,3%)

                       4rt.   Trimestre 2015 = 18.094.200      “         

                               1er.  Trimestre 2016 = 18.029.600       “         

                              

Una perspectiva completa a partir de 2008 pot veure's gràficament clicant aquí.

 

CONCLUSIÓ: Segons la mesura "Afiliats a la Seguretat Social", la Ocupació hauria augmentat de l'ordre de +260.000 persones (+ 1,5 %), respecte al nivell al final de la legislatura anterior (Desembre 2011). Però segons la mesura "Enquesta de Població Activa", el contrari: la Ocupació hauria disminuït en unes 450.000 persones. (-2,4 %). Com a conclusió de conjunt es pot dir, doncs, que la Ocupació no ha variat de forma significativa respecte a 4 anys abans.

 

 Tornar ↑

 

 

□  En quant ha variat el número d’Aturats durant la legislatura (del PP) Dec-2011 a Nov-2015?

Es publiquen dos tipus d’informació al respecte: El ‘Paro registrado’ –el nombre de persones apuntades al Servei d’Ocupació-, i l’estimació del nombre de persones aturades  a partir de  l’Enquesta de Població Activa. En el primer cas, les dades provenen i són publicades pel Servicio Público de Empleo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, mensualment. I en el segon cas (EPA), per l’Instituto Nacional de Estadística, trimestralment.

 

Segons el Paro Registrado (número e persones apuntades a les oficines del Servei d’Ocupació):

                               Novembre 2011      = 4.420.462 persones

                               Novembre 2015      = 4.149.298       “

                               s’ha      reduït de            271.164       “           (equival  a:      – 6,1%)

 

                               Desembre  2015      = 4.093.500       “

                               Març          2016      = 4.094.700       “

 

Segons les xifres d’Aturats  estimades en l’Enquesta de Població Activa:

                               3er. Trimestre 2011 = 4.998,000 persones    - que representa un 22,56 % de la PA

                               3er.  Trimestre 2015 = 4.850,800        “           -               "                  21,18 %      "

                               s’ha      reduït de              147.200        “                                       (      – 1,4 punts)          

 

                               4rt.  Trimestre 2015 = 4.779,500        “            - que representa un  20,90 %

                               1er.  Trimestre 2016 = 4.791.400        “            - que representa un  21, -- %

 

Una perspectiva completa dels anys 2008 a 2015 es pot veure gràficament clicant aquí.

 

CONCLUSIÓ: El nombre de persones aturades va continuar creixent fins a mitjans de 2013, quan va començar a disminuir lentament, fins a finals de 2015. En conjunt, es pot dir que des de finals de 2011 fins a Març de 2016 l'atur ha disminuït aproximadament entre ≈ 200.000  i 320.000 persones -depenent de quina de les dues mesures de l'Atur llegim. En termes relatius, l'anterior significa que ha baixat quelcom: del 22,56 % al 21 %. 

 

 

personesocupaturades

□  Com pot ser que -segons la medició de l'Enquesta de Població Activa- disminueixi el nombre de persones ocupades i al mateix temps el nombre d’aturats també disminueixi –en lloc del contrari, con semblaria lògic?

Perquè disminueix la Població Activa*: persones que marxen del país, o que deixen de buscar  feina.

La Població Activa la calculen -a l'Enquesta- com la suma de les persones que manifesten estar ocupades més les que manifesten estar aturades, cercant feina: 

                                     Població Activa = Persones Ocupades + Persones aturades.

Això fa que si hi ha persones aturades que marxen del país, o que deixen de manifestar que busquen feina, l'Enquesta dóna que ha baixat en nombre de Persones en Atur. I, a més, pot ser que hagi baixat el numero de persones treballant. En quin cas la Població Activa total haurà baixat per aquestes dues causes.  

 

Exemple:

                                        Població Activa = PA Ocupada  +  PA aturada    

     2011, 3r. trimestre       23.482,500  =   18.484,500  +  4.998,000       (número de persones)

     2015, 3r.     "                  22.899,500  =   18.048,700  +  4.850,800

 

 

Quants llocs de treball

 □  Quants llocs de treball s’han creat durant la legislatura (del PP) Dec-2011 a Nov-2015?

 Cada mes es creen i es destrueixen a Espanya centenars de milers de llocs de treball: En acabar un contracte laboral es ‘destrueix’ un lloc de treball; i en signar un nou contracte es ‘crea’ un lloc de treball.

El que compta és doncs la diferència entre els creats i els destruïts en el període de temps que estiguem considerant. I aquesta diferència és el que fa que el la xifra d’ Ocupats (nivell d’Ocupació) pugi o baixi en tal període.

La resposta doncs és la mateixa que per a la primera pregunta “En quant ha variat el nivell d’Ocupació (número de persones Ocupades) ...” . És a dir: fins al final de la legislatura (Novembre 2015) 19.000 persones més  cotitzant a la Seguretat Social (+ 0,1 %).

 Tornar ↑

en l'estadistica de total

 

□  En l’estadística de total de persones Ocupades, dos persones amb contracte de mitja jornada compten com a una 

No; la xifra que es dona és la suma de totes les persones contractades,  a ple-temps més  a temps parcial –sigui temps parcial mitja jornada, tres quarts de jornada, un quart de jornada, etc.

Les estadístiques de base del Ministeri si que ho donen desglossat; però sols entre: a ple-temps, i temps parcial  (sense precisar per graus de ‘parcial’).

 

el problema de la eventualitat

   El problema de la Precarietat laboral: En quant ha variat durant els darrers anys la proporció de

... persones amb contractes temporals

 

 

-

... persones amb contractació temporal-precària  –de pocs mesos, unes setmanes, uns dies ?

   

    Una mesura de la temporalitat extrema és el nombre de persones que han signat diversos contractes temporals al llar d’un sol any:

                                                                                                                                                             2011            2014

       »      Més de la meitat de les persones que varen signar contractes

                temporals durant l’any, varen signar 3 o més contractes    .........            51,5 %         55,4 %

 

       »      O, mirant el casos més extrems: les persones que  varen signar

                 entre 5 i més de 15 contractes en un any superen el 20%   .........            21,0 %         24,6 %

                                                     Precarietat en termes de contractació temporal de curta durada,

-

... persones amb contractació a temps parcial ?

 

 

 Tornar ↑

 

 

   Lloc web cedit i mantingut per  ©  EsE,sl - 2015    -    Referencia legal, B65268450 - Correspondència: jverges_cer@economistes.com